termíny a tematické okruhy k absolutoriu ve školním roce 2018/2019

Ředitel Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, vyhlašuje, v souladu s § 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nabídku povinných a nepovinných zkoušek  pro profilovou část maturitní zkoušky ve školním roce 2018/19, včetně jejich formy, témat a termínů:

 

termíny zkoušek

absolutoria G3A a G3B: 3.–6. 6. 2019

přehled profilových zkoušek

obor vzdělání: 82-41-N/.. Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba
vzdělávací program: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin

ke stažení ve formátu PDF zde

 

01 Propagační grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Propagační grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

General topics Technical Tertiary School
British literature
American literature
Nature
Contemporary art
Prague and its monuments
History of art
Drama
Films
Music
Life of young people
Travelling
The European Union
Architecture
Career choices
Hobby
Great personalities in the Czech Republic
Great personalities in English speaking countries
The problems of mankind
Health
Genders differences
Sport and sport events
Art schools
Ways of communication
Customs and festivals in the Czech Republic
Cultural differences

Professional topics Technical Tertiary School
Graphic Design Department
Typography /in general, terms and their definitions, measuring system, kinds of systems, inventors, units/
My department
History of typography /type development, writing systems, scripts, pictograms./
Contemporary typography /new trends, famous typographers and nowadays creators/
Basic printing techniques /offset, silkscreen, relief, roller printings/
Graphic techniques /in general, kinds of graphic techniques/
Advertising /introduction, usage/
Inside the agencies /individual departments, famous adv. agencies/
Bookbinding /development, hardcover, paperback, modern and easy kinds/
Commercial printing /basic kinds, brochures, posters, leaflets/
Galleries and museums, exhibitions /what is it, history, types and future of them/
Colours /optic-basic information, colours in graphic design/
Great personalities of graphic design
Visual comunication /signs and colours, corporate identity, logo/
Art schools, Technical Tertiary School
Illustration /character, history, famous illustrators, author’s books/
Career choices, future of my branch
School Training Program
Paper /material for paper making, kinds, evolution in printing/
A book as an information medium /first typing, speech and writing, nowadays books/
Communication with a customer
Posters /history, illustration and a poster, famous creators, usage/
Printing media /kinds, mass production, boom of information/
History of paper /development – papyrus, parchment, paper, kinds, special paper/
Graphic and computer equipment /computers, scanners, printers, most important programs/

Dějiny kultury nové doby I, II
Romantismus
Realismus a impresionismus
Postimpresionismus a symbolismus
Přelom století v grafickém designu
Secese
Proměny umění na počátku 20. století
Expresionismus
Kubismus
Futurismus a kinetické umění
Dadaismus
Surrealismus
Počátky abstrakce
Konstruktivní tendence po 1. světové válce a grafický design
Česká secese a knižní kultura
Česká předválečná moderna
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
Hlavní tendence architektury 20. století
Český funkcionalismus
České meziválečná avantgarda
Abstrakce po 2. světové válce
Pop art a nový realismus
Vlivy konceptualismu
České umění po 2. světové válce
Česká kultura šedesátých let
Postmoderna

Propagační grafika, Zpracování obrazu a textu I
Knižní edice
Grafický design obalů
Vizuální komunikace, orientační systémy v exteriéru i v interiéru
Grafická značka a jednotný vizuální styl, grafický manuál
Grotesky a groteskantikvy, egyptienky, tučné antikvy
Kniha jako koncepční výtvarné dílo i průmyslový nebo uměleckořemeslný výrobek
Výstavnictví, výstavní grafika
České písmařství v 20. století a v současnosti
Periodický tisk – časopisy a noviny
Speciální tiskoviny s ochrannými prvky
Akcidenční tiskoviny
Druhy obrazových předloh a jejich příprava k reprodukci
Knihtisk, flexotisk
Knižní vazba
Ofset a sítotisk
Hlubotisk a tamponový tisk
Digitální technologické postupy a Digitální tiskové technologie
Sazba hladká, smíšená a pořadová Výrobní podklady pro zpracování textu
InDesign, Illustrator, Photoshop
Tiskové papíry a ostatní materiály k potiskování. Tiskové barvy. Zušlechťování tiskovin.
Druhy knižní produkce. Vzorová maketa knihy, výpočet rozsahu publikace z rukopisu, obrazového materiálu a návrhu grafické úpravy
Webdesign
Multimedia
Antikvová tisková písma a skripty
Spolupráce grafika s nakladatelstvím, tiskárnou při výrobě knih, a s ostatními profesemi při realizaci, výstav, vizuálních komunikací a podobných projektů

 

02 Knižní grafika

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Knižní grafika
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

General topics Technical Tertiary School
British literature
American literature
Nature
Contemporary art
Prague and its monuments
History of art
Drama
Films
Music
Life of young people
Travelling
The European Union
Architecture
Career choices
Hobby
Great personalities in the Czech Republic
Great personalities in English speaking countries
The problems of mankind
Health
Genders differences
Sport and sport events
Art schools
Ways of communication
Customs and festivals in the Czech Republic
Cultural differences

Dějiny kultury nové doby I, II
Romantismus
Realismus a impresionismus
Postimpresionismus a symbolismus
Přelom století v grafickém designu
Secese
Proměny umění na počátku 20. století
Expresionismus
Kubismus
Futurismus a kinetické umění
Dadaismus
Surrealismus
Počátky abstrakce
Konstruktivní tendence po 1. světové válce a grafický design
Česká secese a knižní kultura
Česká předválečná moderna
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
Hlavní tendence architektury 20. století
Český funkcionalismus
České meziválečná avantgarda
Abstrakce po 2. světové válce
Pop art a nový realismus
Vlivy konceptualismu
České umění po 2. světové válce
Česká kultura šedesátých let
Postmoderna

Knižní grafika, Zpracování obrazu a textu I
Knižní edice
Grafická úprava odborné literatury
Jednotlivé části knihy – jejich funkce a vztah mezi nimi
Postavení uměleckých grafických technik v současné knižní tvorbě
Druhy knižní produkce
Úloha a postavení ilustrace na přebalu a obálce knihy
Bibliofilie a její postavení v současné knižní produkci
Sítotisk
Design knih pro děti
Kniha interaktivní
Měkké a tuhé knižní vazby
Zásady tvorby návrhů typografického písma
Vědecká ilustrace
Knižní grafika – formy spolupráce grafika, nakladatelství a tiskárny
při zpracování textových a obrazových podkladů
Tisk z hloubky (grafická umělecká technika a průmyslová technika)
Vzorová maketa knihy
Akcidenční tiskoviny
InDesign, Illustrator, Photoshop
Hladká sazba – základní pravidla textové sazby
Linoryt, dřevoryt
Digitální technologické postupy a Digitální tiskové technologie
Autorská kniha
Tiskové papíry a ostatní materiály k potiskování. Zušlechťování tiskovin. Tiskové barvy
Webdesign
Periodický tisk – časopisy a noviny
03 Fotografická tvorba a média

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Fotografická tvorba
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

General topics Technical Tertiary School
British literature
American literature
Nature
Contemporary art
Prague and its monuments
History of art
Drama
Films
Music
Life of young people
Travelling
The European Union
Architecture
Career choices
Hobby
Great personalities in the Czech Republic
Great personalities in English speaking countries
The problems of mankind
Health
Genders differences
Sport and sport events
Art schools
Ways of communication
Customs and festivals in the Czech Republic
Cultural differences

Fotografická tvorba
Fotografické zátiší
Portrét, autoportrét
Tělo, akt ve fotografii
Módní fotografie
Fotografie architektury
Fotografie plastiky
Fotografie skla
Fotografická reprodukce v ateliéru (reprodukce uměleckého díla)
Krajinářská fotografie, fotografický záznam krajiny
Fotogram, fotografická koláž, speciální fotografické techniky
Dokumentární fotografie
Počátky fotografie, camera obscura
Pojem „humanistická fotografie“
Význam světla a jeho vlastnosti ve fotografii
Medailon osobnosti (stylizovaný portrét osobnosti v prostředí)
Fotožurnalismus
Struktura povrchu materiálu ve studiové a exteriérové fotografii
Sociální kontext ve fotografii
Foto realita – postprodukce ve fotografii
Subjektivní dokument
Stavba a skladba fotografického obrazu
Typologický portrét, typologie ve fotografii
Dokumentární a reportážní fotografie
Válečná fotografie
Konceptuální fotografie

Zpracování obrazu a textu I
Knihařské zpracování
Digitální tiskové techniky
Konvenční tiskové techniky
Příprava dat pro tisk
Kvalitativní parametry obrazu pro reprodukci
Barva a měření barevnosti
Principy zpracování vektorového obrazu
Principy zpracování bitmapového obrazu
Principy integrace obrazu a textu
Principy reprodukce fotograického obrazu tiskem

 

04 Tisková produkce

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Management tiskové produkce
2/ Ekonomika tiskové produkce
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

General topics Technical Tertiary School
British literature
American literature
Nature
Contemporary art
Prague and its monuments
History of art
Drama
Films
Music
Life of young people
Travelling
The European Union
Architecture
Career choices
Hobby
Great personalities in the Czech Republic
Great personalities in English speaking countries
The problems of mankind
Health
Genders differences
Sport and sport events
Art schools
Ways of communication
Customs and festivals in the Czech Republic
Cultural differences

Dějiny kultury nové doby I, II
Romantismus
Realismus a impresionismus
Postimpresionismus a symbolismus
Přelom století v grafickém designu
Secese
Proměny umění na počátku 20. století
Expresionismus
Kubismus
Futurismus a kinetické umění
Dadaismus
Surrealismus
Počátky abstrakce
Konstruktivní tendence po 1. světové válce a grafický design
Česká secese a knižní kultura
Česká předválečná moderna
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
Hlavní tendence architektury 20. století
Český funkcionalismus
České meziválečná avantgarda
Abstrakce po 2. světové válce
Pop art a nový realismus
Vlivy konceptualismu
České umění po 2. světové válce
Česká kultura šedesátých let
Postmoderna

Management tiskové produkce, Ekonomika tiskové produkce, Zpracování obrazu a textu I
Základní aspekty zakladatelů managementu kvality (MQ), standardů a modelů managementu kvality
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát v tiskových médiích
Charakteristika postupu studia pracovního procesu
Účel a užití nástrojů managementu kvality
Optimalizace a standardizace výrobního procesu
Význam a postup implementace standardu ISO 9 000 do řízení organizace
Základní struktura podniku
Podnikové výkaznictví
Materiálové náklady a plánování ve výrobě tiskovin
Vstupní a výstupní kontrola jakosti
Technická příprava výroby ve vydavatelském procesu
Význam a postup implementace MQ do organizace
Procesní kalibrace a optimalizace tisku
Certifikace jakosti polygrafické výroby PSO
Procesní přístup v řízení jakosti
Tvorba cen ve vydavatelsko-polygrafickém výrobním procesu
Základní statistické pojmy
Charakteristika základních pojmů v oblasti jakosti
Koordinované činnosti managementu jakosti
Optimalizace a standardizace a kalibrace předtiskové přípravy
Hodnotová analýza a ekonomické hodnocení výrobních postupů
Určení ceny konečné spotřeby (CKS) periodických a neperiodických tiskovin
Charakteristika a kvantifikace znaků jakosti
Moderní nestandardizované přístupy k řízení jakosti
Hodnocení, audity a certifikace systému jakosti

Principy reprodukce obrazu tiskem
Spektrální fotometrie a denzitometrie
Model polygrafického informačního podnikového systému
Správa barev v tiskové produkci
Příprava dat pro tisk
Klíčové aplikace podnikových informačních systémů ERP
Polygrafické workflow
Tiskárna v síti
Kontrola kvality dat a tisku v polygrafii
Nátisk a náhled v tiskové produkci
Kvalitativní parametry obrazových předloh
Funkce výkonné části (EIS) informačního systému
Technologie a kvalita flexotiskových forem
Technologie hlubotiskových forem
Funkce řídící části (MIS) informačního systému
Technologie a kvalita ofsetových forem
Ofsetový a digitální tisk v současné tiskové produkci
Výrobní systém pro zpracování souborů
Vlastnosti a použití tiskových barev a papírů
Technologie a kvalita zhotovení měkkých vazeb
Projektový informační systém pro předtiskovou (redakční) přípravu tiskovin
Technologie a kvalita zhotovení tuhých vazeb
Technologie a kvalita zušlechťování tiskovin
Charakterizace polygrafických informačních systémů
Čtvrtá průmyslová revoluce a její uplatnění v polygrafii

 

05 Mediální produkce

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Mediální produkce
2/ Mediální a marketingová komunikace
3/ Zpracování obrazu a textu I
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

General topics Technical Tertiary School
British literature
American literature
Nature
Contemporary art
Prague and its monuments
History of art
Drama
Films
Music
Life of young people
Travelling
The European Union
Architecture
Career choices
Hobby
Great personalities in the Czech Republic
Great personalities in English speaking countries
The problems of mankind
Health
Genders differences
Sport and sport events
Art schools
Ways of communication
Customs and festivals in the Czech Republic
Cultural differences

Mediální produkce, Mediální a marketingová komunikace, Zpracování obrazu a textu I
Proměny médií v ČR po roce 1989
Aktuální situace v médiích
Knižní trh v České republice
Média a jejich význam
Knižní a časopisecký brand
Objektivita v médiích, důvěryhodnost
Regulace médií ze strany státu
Kniha a nakladatel
Základní rozbor kapitálové společnosti
Tisková inzerce
Základní struktura podniku
Základní stavba vydavatelství
Základní stavba redakce, redakční zdroje
Příprava nového titulu
Zásady autorské smlouvy, smlouvy o tisku a distribuci
Bankovní pojmy
Principy redakční přípravy tiskovin
Tiskový produkt – od prvotní myšlenky až po prodej
Zaváděcí kampaň nové publikace
Seriózní a bulvární tisk, dezinformační weby
Rozvaha, výkaz zisků a ztrát v tiskových médiích
Tvorba cen v tiskové produkci
Inzertní ceník, CPT: cost per tousand
Materiálové náklady a plánování ve výrobě tiskovin
Určení ceny konečné spotřeby (CKS) periodických a neperiodických tiskovin
Technologie tisku periodických a neperiodických tiskovin
Předplatitelé periodického tisku
PostSript a PDF
Odpisy, daně, DPH a podnikové výkaznictví
Zpracování obrazových předloh pro reprodukci
Finanční nástroje podnikání
Integrace obrazu a textu v Adobe InDesign
Podnikové výkaznictví
Příprava a rozbor layoutu časopisů
Standardizace kvality tisku
Příprava a rozbor grafické úpravy novin
Úloha informačních technologií a systémů ve vydavatelské praxi
Příprava dat pro tisk a kontrola kvality výrobních podkladů
Vydavatelský marketing
Skladba barevného obrazu a barevná reprodukce
Technická a technologická příprava tiskovin
Kniha a její náležitosti
Správa barevnosti
Multimédia
Dokončovací zpracování novin a časopisů
Barevné prostory: charakteristika a aplikace
RIP v předtiskové přípravě
Webdesign
Typografická pravidla pro úpravu textů
Zdroje textových a obrazových předloh pro periodické tiskoviny

 

06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

absolutorium:

— zkouška z anglického jazyka
— zkouška z odborných předmětů, zahrnující otázky tří předmětů:
1/ Dějiny kultury nové doby I, II
2/ Resturování papíru
3/ Technologie restaurování papíru
— obhajoba absolventské práce

tématické okruhy:

General topics Technical Tertiary School
British literature
American literature
Nature
Contemporary art
Prague and its monuments
History of art
Drama
Films
Music
Life of young people
Travelling
The European Union
Architecture
Career choices
Hobby
Great personalities in the Czech Republic
Great personalities in English speaking countries
The problems of mankind
Health
Genders differences
Sport and sport events
Art schools
Ways of communication
Customs and festivals in the Czech Republic
Cultural differences
Professional topics Technical Tertiary School
Restoration of paper and parchment works of art
Historical bookbinding – division according to historical periods
Early codex binding – typological description of Coptic codex
Romanesque and Gothic binding – typological description
Renaissance and Baroque binding – typological description
Great personalities of my department – 19th and 20th century binding, P. Smith
Materials used for historical and contemporary bookbinding, materials used in restoration practice
Paper. What is paper. Pulp. History of papermaking.
Methods of paper restoration – castigation and other ways of repairs – reparation of rips
Restoration and conservation of parchment – parchment production, procedures, basic ways of conservation – cleaning, adjusting, reparations, storage conditions
Conservation of paper – cleaning, fixing, neutralization, bleaching, sizing
Restoration evidence – documentation, photo documentation, content – communication with a customer
Conditions for storage of historical documents – temperature, humidity conditions, manipulation with documents
The ethics of restoration – explanation of terms, ethics code
Technical Tertiary School, Restoration Department. – progress in my branch of study – art schools
History and development of printing – J. Gutenberg
Art printing techniques – dry point, linocut, woodcut, lithography
Pigments, binders, fixatives, glues in restoration practice
Complete restoring intervention – restoration in ’in-situ’ – ambulant reparations – explain the difference between these three procedures
Restoration of historical paper documents
– restoration of full-area materials, maps, art works, plans
Description of historical bookbinding model
– according to your choice
Restoration of cardboard and wooden blocks – materials used according to historical development – individual damages and their repair
Seals. Historical development of seals – conservation and restoration
The world and Czech great art museums, galleries
Machines, tools and equipment used in conserving – and restoration
My practice training and future of my branch – career choices

Dějiny kultury nové doby I, II
Romantismus
Realismus a impresionismus
Postimpresionismus a symbolismus
Přelom století v grafickém designu
Secese
Proměny umění na počátku 20. století
Expresionismus
Kubismus
Futurismus a kinetické umění
Dadaismus
Surrealismus
Počátky abstrakce
Konstruktivní tendence po 1. světové válce a grafický design
Česká secese a knižní kultura
Česká předválečná moderna
Česká architektura od přelomu století k rondokubismu
Hlavní tendence architektury 20. století
Český funkcionalismus
České meziválečná avantgarda
Abstrakce po 2. světové válce
Pop art a nový realismus
Vlivy konceptualismu
České umění po 2. světové válce
Česká kultura šedesátých let
Postmoderna

Resturování papíru, Technologie restaurování papíru
Výroba papíru v historii a dnes, vlastnosti papíru
Hlavní složky papíru, jejich chemická charakteristika a vlastnosti
Degradace hlavních složek papíru.
Preventivní konzervace, krizová opatření, záchrana knih po povodních
Záznamové prostředky
Organická pojiva
Vazební usně a příčiny jejich degradace
Konzervace a restaurování vazebních usní
Pergamen
Kovy vyskytující se na knižní vazbě, jejich koroze, způsoby konzervování a restaurování
Druhy pečetí, materiály používané na pečetě, typy poškození, způsoby konzervování a restaurování, podmínky uložení
Restaurátorská dokumentace, etický kodex
Neutralizace
Konzervační zásahy na papírové podložce.
Restaurování papírové položky
Restaurování dřevěných knižních desek
Restaurování lepenkových knižních desek
Celoplošné materiály
Vývoj historické knižní vazby od starověku do 12. století
Historická knižní vazba období gotiky
Historická knižní vazba renesanční
Vývoj knižní vazby období baroka
Vývoj knižní vazby od 19. století po vazbu současnou
Komplexní restaurátorský zásah
Restaurování ,,in situ“