seznam přijatých uchazečů v SPŠG — obor polygrafie

 

 

evidenční číslo uchazeče výsledek jednotné přijímací zkoušky kritéria střední školy (průměr za poslední dvě klasifikační období do 1,90)
     
1241 82 vyhověl/a
1217 82 vyhověl/a
1193 78 vyhověl/a
1150 71 vyhověl/a
2221 67 vyhověl/a
2176 66 vyhověl/a
1219 66 vyhověl/a
1173 66 vyhověl/a
1207 65 vyhověl/a
1197 65 vyhověl/a
1195 63 vyhověl/a
2157 61 vyhověl/a
1155 59 vyhověl/a
1205 59 vyhověl/a
1145 58 vyhověl/a
1206 55 vyhověl/a
2178 54 vyhověl/a
2183 54 vyhověl/a
1196 53 vyhověl/a
1186 51 vyhověl/a
2216 50 vyhověl/a
1220 50 vyhověl/a
1194 49 vyhověl/a
2204 48 vyhověl/a
1174 47 vyhověl/a
1185 46 vyhověl/a
1175 45 vyhověl/a
2200 44 vyhověl/a
1143 43 vyhověl/a
2218 42 vyhověl/a
1187 42 vyhověl/a

 

 

hodnocení nejlepšího uchazeče: 82 bodů
hodnocení posledního přijatého uchazeče: 42 bodů

 

Uchazeči byli přijímáni na základě kritérií.

 

Zápisový lístek je třeba odevzdat v sekretariátu školy do 16. 5. 2018.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů s talentovou zkouškou (§ 62 nebo 88), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

 

 

Ing. Radek Blahák, v. r.
ředitel školy

 

související odkazy:

výsledky přijímacího řízení
kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání v oboru 34-41-M/01 Polygrafie