seznam přijatých a nepřijatých uchazečů ke studiu na VOŠG ve školním roce 2018/19

 


01 Propagační grafika

 

přijatí uchazeči:      

Blaschko                   Štěpán

Jeriová                      Barbora

Kucbelová                Alžběta

Miklaševska              Darija

Myšková                   Markéta

Palmová                   Veronika

Pilátik                        Stanislav

Rolková                    Kristýna

Sekaninová               Kristýna

Široká                        Lenka

Topolová                  Kateřina

Vedral                       Matyáš

 

nepřijatí uchazeči:

Benetková                Eva

Černá                        Eliška

Čtvrtek                     Daniel

Dlouhá                      Štěpánka

Dvořáková               Denisa

Hey                           Samuel

Jančík                        Michal

Kadeřábková           Michaela

Krninská                   Alžběta

Nesveda                    David

Perlíková                  Marie

Podulka                    Lalika Aniela

Rákosník                   Jan

Rusinová                  Josef

Rusinová                  Tereza

Vinterová                 Pavla

Vyhnanchuk             Dmytro

Zajmová                   Monika

 

 

02 Knižní grafika

 

přijatí uchazeči:      

Armero                     Sebastian

Čistecká                    Markéta

Evseeva                     Elizaveta

Kratochvílová          Anna

Loshakova                Victoria

Malcovič                   Sebastián

Novotná                   Lydie

Prokopová               Renáta

Pshenychna              Anastasiya

Šípková                     Kateřina

Švédová                    Veronika

 

nepřijatí uchazeči:

Klatovská                 Tereza

Siziková                    Karina

 

 

03 Fotografická tvorba a média

 

přijatí uchazeči:      

Andrlová                  Barbora

Černá                        Kristýna

Dolejšová                 Kateřina

Juříčková                  Marcela

Konrád                     Ondřej

Kozohorský             Tomáš

Liška                          Jiří

Marková                   Petra

Mirský                       David

Nýdrlová                  Barbora

Štrébl                        Eduard

Švec                           Matěj

 

nepřijatí uchazeči:

Fajnorová                 Ema

Hensl                        David

Jedličková                Tereza

Jelínková                  Denisa

 

 

04 Tisková produkce

 

přijatí uchazeči:      

Bednařík                   Petr

Černochová             Michaela

Dlouhá                      Štěpánka

Fugnerová                Sára

Klíma                        Matouš

Sobolíková               Tereza

Štrbková                   Nikola

Žaloudková              Michaela

 

nepřijatý uchazeč:

Kreiner                     Jiří

 

 

05 Mediální produkce

 

přijatí uchazeči:      

Bareš                         Štěpán-Petr

Bocková                    Tereza

Černá                        Eliška

Čižmariková            Daniela

Dvořáková               Denisa

Holík                         Jan

Jenčík                        Jakub

Kašpárková              Lucie

Klíma                        Matouš

Klimentová              Kristýna

Lebeda                      Dan

Masopustová           Denisa

Szokalová                 Barbora

Vavřinová                 Natálie

 

nepřijatí uchazeči:

Binková                     Nicole

Denysenko               Vladyslava

Krůta                        Stanislav

Písař                          Tomáš

 

 

06 Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

 

přijatí uchazeči:      

Balážová                   Natália

Zaoralová                 Silvia

 

 

Přijatí uchazeči ke studiu ve Vyšší odborné škole grafické jsou povinni uhradit nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí školné ve výši 2 500 Kč pře­vo­dem na účet číslo 23435031/0710 (variabilní symbol: rodné číslo) nebo osobně v kanceláři školy. Platba školného je v souladu s § 14 a § 15 vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání. Pokud do stanoveného termínu přijatý uchazeč školné neuhradí, má se za to, že od žádosti o při­jetí ke vzdě­lávání ve vyšší odborné škole odstoupil.

 

V Praze dne 21. 6. 2018

Ing. Radek Blahák, v. r.
ředitel školy

 

 

Související odkazy:

Výsledky přijímacího řízení na VOŠG pro školní rok 2018/19
Kriteria přijímacího řízení ke studiu na VOŠG