schránka důvěry pro studenty grafické školy

 

V rámci Plánu postupu při odhalování a řešení případů šikany a agresivního chování žáků byla zřízena e-mailová schránka důvěry:

schrankaduvery@graficka-praha.cz