přípravné kurzy pro uchazeče o studium
ve výtvarných oborech SPŠG

 

 

přípravný kurz knihařských dovedností

pro uchazeče o studium ve vzdělávacím programu Restaurování papíru a muzejních předmětů
se koná v následujících termínech:
sobota 18.11. 2017, 9.00–12.00 hodin, učebna č. 24
sobota 25. 11. 2017, 9.00–12.00 hodin, učebna č. 24
 
kurzy povede Olga Hrušková
Cena nabízeného kurzu je 600 Kč
Platba v hotovosti vyučujícímu nebo předem na účet 10006-23435031/0710 s uvedením jména plátce a daného kurzu
Přihlásit se lze v sekretariátě školy na čísle 257 312 390
 
 

přípravný kurz kreslení

pro uchazeče o studium v oborech s výtvarným zaměřením
se koná v následujících termínech:
vždy úterý od 16.30–18.30 hodin, učebna č. 33
v termínech 17. 10. / 31. 10. / 14. 11. / 28. 11. / 12. 12.
 
kurzy povede Ak. mal. Dana Krobová
Cena jedné lekce je 200 Kč / celkem 1 000 Kč
Platba v hotovosti vyučujícímu
Přihlášky na telefon 605 953 378
Kreslící podložku formátu A2 s sebou
 
 

přípravný kurz fotografie

pro uchazeče o studium v oboru Užitá fotografie a média
se koná v následujícím termínu:
sobota 25. listopadu od 10.00–16.00 hodin, učebna č. 43
 
kurzy povedou MgA. Ivana Fixlová, Mgr. Viktor Kopasz, MgA. Václav Kopecký, MgA. Lucie Mlynářová
Cena nabízeného kurzu je 1 200 Kč
Platba v hotovosti vyučujícímu nebo předem na účet 10006-23435031/0710 s uvedením jména plátce a daného kurzu
Přihlásit se lze v sekretariátu školy na čísle 257 312 390