konzultace pro uchazeče o studium
ve školním roce 2017/18

 

Konzultace probíhají přímo u pedagogů uměleckých a odborných předmětů v jednotlivých oborech, pro střední školu do 15. 12. 2017 (na oddělení polygrafie do 28. 2. 2018) a pro vyšší odbornou školu do 31. 5. 2018. Na vypsané termíny konzultací je nutné se přihlásit předem, a to telefonicky v sekretariátu školy nebo přímo u pedagoga (viz níže).

 

střední průmyslová škola grafická

Konzultace výtvarných prací k talentovým zkouškám probíhají do 16. 12. 2017. Informace o studiu, případně s možností prohlídky školy, jsou pro zájemce o studium ve vzdělávacím programu Tisková a nová média (obor Polygrafie) podávány do 28. 2. 2018.

Poplatek za konzultace výtvarných prací: 200 Kč
Platba se provádí předem v kanceláři školy nebo přímo v termínu konzultace u pedagoga.

 

Polygrafie —
Tisková a nová média
Bc. Adam Lešikar, DiS.
vedoucí oddělení polygrafie,
vyučuje technologické předměty v oddělení polygrafie a grafického designu:
konzultace vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: lesikar@hellichovka.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

Ing. Petr Kvítek
vyučuje technologické předměty v oddělení polygrafie a profilové předměty v technologickém zaměření vzdělávacího programu Tisková a nová média:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: kvitek@hellichovka.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

Jiří Císler,
vedoucí komise informačních technologií a tiskového střediska,
vyučuje počítačové aplikace v oddělení polygrafie, fotografie a grafického designu a profilové předměty v grafickém zaměření vzdělávacího programu Tisková a nová média:
konzultace vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: cisler@hellichovka.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

 

Konzervátorství a restaurátorství —
Restaurování papíru a muzejních předmětů

Bc. Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurování,
vyučuje restaurování papíru a technologii restaurování
konzultace vždy po domluvě prostřednictvím e -mailu: vanisova@hellichovka.cz
nebo po telefonické domluvě, tel. 604985909

Olga Hrušková
zástupkyně vedoucí oddělení,
vyučuje knižní vazbu a technologii restaurování
konzultace vždy po domluvě prostřednictvím e -mailu: hruskova.o@hellichovka.cz 
nebo po telefonické domluvě, tel. 737 830 644

ak. mal. Dana Krobová
vyučuje výtvarné předměty na oddělení restaurování a grafického designu
konzultace vždy po domluvě prostřednictvím e -mailu: krobova@hellichovka.cz 
nebo po telefonické domluvě, tel. 605 953 378

 

Užitá fotografie a média
pátek 3. listopadu 2017 od 11 do 14 hodin
pondělí 4. prosince 2017 od 14 do 17 hodin

v jiných případech je možné kontaktovat vyučující na oddělení fotografie:

Mgr. Viktor Kopasz
vedoucí oddělení fotografie,
vyučuje fotografickou tvorbu a fotografický design:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: kopasz@hellichovka.cz

MgA. Václav Kopecký
zástupce ředitele pro umělecké vzdělávání a vyšší odbornou školu:
vyučuje fotografická praktická cvičení a fotografickou technologii:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: kopecky@hellichovka.cz

MgA. Ivana Fixlová
vyučuje fotografickou tvorbu, výtvarnou přípravu a dějiny fotografie:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: fixlova@hellichovka.cz

MgA. Lucie Mlynářová
zástupkyně vedoucího oddělení fotografie,
vyučuje fotografická praktická cvičení pro střední školu a vede ateliér fotografické tvorby ve vyšší odborné škole:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: mlynarova@hellichovka.cz

 

Grafický design —
Design tiskovin / Design obalů / Design digitálních médií

MgA. Martin Procházka
zástupce vedoucího oddělení grafického designu,
vyučuje grafický design:
po předchozí telefonické domluvě, tel. 608 048 804
pondělí 13 až 14 hodin

ak. mal. Pavel Hrach
vyučuje grafický design:
vždy po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 777 165 281
čtvrtek 13 až 14 hodin

ak. mal. Dana Krobová
vyučuje výtvarnou přípravu na oddělení grafického designu a restaurování:
vždy po telefonické domluvě, tel. 605 953 378

 

vyšší odborná škola grafická

Konzultace probíhají přímo u odborných pedagogů jednotlivých zaměření do 31. 5. 2017. Pro obecné informace o vyšším odborném studiu je možné kontaktovat zástupce ředitele pro vyšší odbornou školu MgA. Václava Kopeckého, případně studijní oddělení (sekretariát školy).

Poplatek za konzultace výtvarných prací: 200 Kč
Platba se provádí předem v kanceláři školy nebo přímo v termínu konzultace u pedagoga.

 

Mediální produkce / Tisková produkce
Bc. Adam Lešikar, DiS.
vedoucí oddělení polygrafie,
vyučuje technologické předměty a vede absolventské práce v tiskové produkci:
konzultace vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: lesikar@hellichovka.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

Ing. Petr Kvítek
vyučuje technologické předměty v oddělení polygrafie a profilové předměty v tiskové produkci:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: kvitek@hellichovka.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

PhDr. Alena Sehnalová
vyučuje management pro všechna zaměření vyšší odborné školy, mediální a marketingovou komunikaci a češtinu pro vydavatele a vede absolventské práce v mediální produkci:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: sehnalova@hellichovka.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

Mgr. Martin Mařík
vyučuje profilové předměty v mediální produkci:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: marik@hellichovka.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

 

Restaurování papíru a knižní vazby
Bc. Milana Vanišová
vedoucí oddělení restaurování,
vyučuje restaurování papíru a vede absolventské práce v oblasti restaurování papíru a knižní vazby:
úterý 17.00 až 18.00 hodin
(případně i jindy po telefonické domluvě, tel. 604 985 909)

 

Fotografická tvorba a média
MgA. Lucie Mlynářová
zástupce vedoucího oddělení a vedoucí ateliéru fotografické tvorby,
vyučuje fotografickou tvorbu, studiovou fotografii a vede absolventské práce ve fotografické tvorbě:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: mlynarova@hellichovka.cz

MgA. Václav Kopecký
zástupce ředitele pro umělecké vzdělávání a vyšší odbornou školu,
vyučuje praktická cvičení ve fotografii a fotografickou technologii:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: kopecky@hellichovka.cz

 

Knižní grafika
BcA. Pavel Hora
vyučuje knižní grafiku, grafické umělecké techniky a typografii:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: hora@hellichovka.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390

ak. mal. Milan Erazim
vedoucí ateliéru knižní grafiky,
vyučuje knižní grafiku a grafické umělecké techniky a vede absolventské práce v knižní grafice:
vždy po telefonické domluvě, tel. 774 080 346

MgA. Kateřina Kozlíková
vyučuje knižní grafiku a grafické umělecké techniky:
vždy po telefonické domluvě, tel. 605 520 211

 

Propagační grafika
ak. mal. Zbyněk Kočvar
vedoucí oddělení grafického designu a ateliéru propagační grafiky,
vyučuje propagační grafiku a typografii a vede absolventské práce v propagační grafice:
vždy po telefonické domluvě, tel. 776 388 004

Mgr.A. Johanka Ovčáčková, Ph.D.
vyučuje propagační grafiku:
vždy po domluvě prostřednictvím e-mailu: ovcackova@hellichovka.cz
nebo po telefonické domluvě v sekretariátu, tel. 257 312 390