21 | 02 | 2018
14—18 hodin
den otevřených dveří

 

Den otevřených dvěří se koná ve středu 21. února 2018 a je určen pro uchazeče o studium ve vzdělávacím programu oboru Polygrafie na střední škole

Grafická produkce

a pro uchazeče o studium na vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Grafický design a realizace tiskovin, v rámci kterého si mohou zvolit jedno ze čtyř výtvarných zaměření

Propagační grafika
Knižní grafika

Fotografická tvorba a média
Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru a pergamenu

případně jedno z produkčních zaměření

Tisková produkce
Mediální produkce

Škola je v tento den otevřená veřejnosti od 14 do 18 hodin.
V 16 hodin proběhnou v budově Hellichova informativní schůzky o studiu
a přijímacím řízení. Zájemci o studium na vyšší odborné škole získají informace
od vedoucích oddělení v aule. Zájemcům o studium v oboru Polygrafie na střední škole budou podávány informace v učebně č. 22.

 

Ing. Radek Blahák
ředitel školy